DSC_7179_1A_bearb.700

Goed werk leveren – op een veilige manier!

De cijfers zijn verontrustend: wereldwijd worden jaarlijks meer dan 313 miljoen mensen het slachtoffer van een arbeidsongeval. Liefst 2,3 miljoen van hen laten daarbij het leven. Deze cijfers werden bekendgemaakt door de Internationale Arbeidsorganisatie IAO. Om het personeel van LANXESS in staat te stellen om veilig te werken, heeft de speciaalchemiegroep het wereldwijde veiligheidsprogramma Xact ingevoerd.

“Kom veilig thuis”

LANXESS Keltan Produktion Geleen Frans Hoenen und Mark SimonsVele arbeidsongevallen kunnen worden vermeden met voorzichtigheid en oplettendheid. Dat lukt echter niet altijd. De jongste cijfers van 2014 geven aan dat er in België in de privésector 141.865 arbeidsongevallen waren, dus zowel op de arbeidsplaats als op weg van en naar het werk. Een hoog aantal, maar toch voor het vierde jaar op rij een daling. In 2014 hadden 59 arbeidsongevallen een dodelijke afloop, een derde gebeurde op de openbare weg. Veelal gaat het om verkeersongevallen. Tussen 2008 en 2014 daalde het aantal dodelijke ongevallen wel van 103 naar 59.
In 2014 werd vooral veel aandacht besteed aan arbeidsongevallen door glijden, vallen of struikelen. In de Europese Gemeenschap is namelijk één derde van alle arbeidsongevallen met zeker zeven dagen arbeidsongeschiktheid daardoor veroorzaakt. Alle details over het rapport 2014 zijn beschikbaar op de site van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) – http://www.fao.fgov.be/nl.
LARA02_01_bearbOm de arbeidsveiligheid bij LANXESS te verbeteren, voerde de Groep in 2011 het veiligheidsprogramma Xact in. Dat werd geleidelijk aan wereldwijd in alle vestigingen van LANXESS ingevoerd. Tijdens dit programma werden de bedrijven zorgvuldig onderzocht en werden mogelijke veiligheidsrisico’s geanalyseerd. De bedoeling van het programma is de veiligheid op het werk, de veiligheid van processen en de veiligheid in de fabrieken te verbeteren en de gezondheid en het milieu te beschermen.
“Wij willen dat onze medewerkers en onze partners even gezond weer naar huis gaan als zij op het werk aangekomen zijn. Dit doel bereiken is één van de belangrijkste opdrachten van Xact, ons wereldwijde programma voor veiligheid op het werk”, aldus Xact-manager Christoph Mannheims.

Regels voor veilig gedrag van Xact

“Een bedrijf veiliger maken is een grote, complexe opdracht. De werknemers zelf spelen hierin de belangrijkste rol”, legt Mannheims uit. Zes ‘gouden regels’ helpen iedereen beter te begrijpen hoe wij meer veiligheid kunnen bereiken. Deze gouden regels vormen de belangrijkste principes voor veilig werken bij LANXESS. Zij bevatten de doorslaggevende aandachtspunten waarmee elke medewerker – in de fabriek of op kantoor – actief kan bijdragen tot zijn eigen veiligheid en die van zijn collega’s, ongeacht zijn functie of zijn plaats in de hiërarchie.

  • Ik neem de tijd voor veiligheid.
  • Ik let op de veiligheid van mij en anderen.
  • Ik stop de werkzaamheden die ik niet veilig kan uitvoeren.
  • Ik meld alle onveilige situaties en incidenten.
  • Ik spreek mensen aan op onveilig gedrag.
  • Ik geef geen aanleiding tot onveilig handelen en gedrag.

De veiligheidsvoorschriften zorgen voor een gemeenschappelijke aanpak van de veiligheidscultuur binnen de groep. Die is gebaseerd op het feit dat de medewerkers hun eigen gedrag veranderen en veiligheidsmaatregelen nemen – voor zichzelf en voor hun collega’s. Daarom is het belangrijk om te praten over gevaarlijke situaties en onveilig gedrag.
Onveilige situaties en acties veroorzaken vaak ongevallen. “Wij vragen alle managers en medewerkers om zich af te vragen waar binnen hun bevoegdheidsdomein onveilige situaties zouden kunnen ontstaan en hoe zij die dankzij hun expertise zouden kunnen verhinderen”, zegt Christoph Mannheims.

De modules: veiligheidsgesprek, risicobeoordeling en analyse van ongevallen

DSC_2632_1A_Gespräch_bearbVoor een verbetering op lokaal niveau is het essentieel dat hier in het bedrijf regelmatig gesprekken over veiligheid worden gevoerd. Het zogenaamde veiligheidsgesprek heeft tot doel een open en constructieve dialoog over de veiligheid te bevorderen. Dat gebeurt op alle niveaus van het management op gelijke voet, en in het ideale geval ook onder collega’s. Wanneer documentatie over deze gesprekken wordt bijgehouden, helpt dat om de zwakke punten te vinden en weg te werken.

Een volgende module van het veiligheidsprogramma is de risicobeoordeling. Zo wordt het uitvoeren van taken geanalyseerd, bijvoorbeeld het nemen van stalen of het verbinden van een tank, en worden de mogelijke gevaren daarvan beoordeeld. Daarna worden preventieve maatregelen vastgelegd. Voor medewerkers aan een taak beginnen, moeten zij op de hoogte zijn van de risicobeoordeling.

Wanneer er desondanks een ongeval gebeurt, wordt dit incident onderzocht. Tijdens de analyse van het ongeval analyseert een team van medewerkers en deskundigen het incident en de mogelijke oorzaken. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan technische, organisatorische en persoonlijke gedragingen. Zodra de oorzaak is bepaald, worden maatregelen vastgelegd om te voorkomen dat het ongeval zich zou herhalen.

Goede hulpmiddelen halen niets uit zonder training en instructies over het gebruik daarvan. Daarom heeft LANXESS ook trainingsmateriaal voor de Xact-modules. Het staat de afdelingen ook bij met de implementatie en de opleiding van de medewerkers.

Risico: de trap nemen en veilig stappen

DSC00320-Gehparcours_bearbDe meeste mensen denken aan ontploffende tanks en felle branden wanneer het om ongevallen in de chemische industrie gaat. Toch komen ongevallen met chemische stoffen veel minder vaak voor dan bijvoorbeeld ongevallen door struikelen, uitglijden en vallen – die in feite wereldwijd verantwoordelijk zijn voor de meeste gerapporteerde ongevallen bij LANXESS.
Vooral van de trap vallen is heel gevaarlijk. Bijna niemand staat er bij stil dat er jaarlijks bijvoorbeeld in Duitsland bijna tweemaal zoveel mensen sterven in dergelijke ongevallen dan in ongevallen met motorfietsen – alleen auto-ongevallen veroorzaken meer doden. In 80% van deze ongevallen op de trap valt men tijdens het afdalen, meestal van de onderste twee of drie treden – daarom is het belangrijk om altijd de leuning vast te houden wanneer men de trap neemt.

Om de medewerkers meer bewust te maken van deze gevaren, heeft LANXESS een wandelroute opgezet in zijn vestiging aan de Nederrijn. Op verschillende plaatsen vinden zij risico’s zoals oneffen oppervlakken en vooral gladde oppervlakken en trappen, typische plaatsen waar mensen uitglijden of vallen. De medewerkers konden zelf ontdekken hoe gemakkelijk zij het evenwicht verloren. En welke maatregelen zij konden nemen om zich te beschermen tegen ongevallen door uitglijden, struikelen en vallen.